Sözleşmelerimiz

    Hazır Paket Sözleşmesi 1.Satın alınan Paketin satın alan kişi yada kurumlar tarafından hiç bir gerekçe göstererek bir başka kişi yada kuruluşa satışı yapılamaz. 2.Tasarım 17 'den alınan Paketlerin hiç bir şekilde geri iade ve başka bir ürün ile değişimi söz konusu olmaz. 3.Satın alınan paketin kullanıldığı alan adı değişime uğrarsa bunun Tasarım 17'e bildirilmesi zorunludur 4.Satın alınan hazır pakete ait host ve ftp bilgileri müşteriye verilmez. 5.Telif hakkı Tasarım 17'e ait olan ürünlerin hiç bir yerde hiç bir şekilde kaynak gösterilse dahi satışa yada gösterime çıkarılması yasaktır 6.Alınmak istenen paketin bedeli olan ödemenin nakit ve peşin yapılması gerekir 7.Tasarım 17 sattığı ürün hakkında müşteriye teknik destek verirken müşteriye ait bilgileri 3ncü şahıslar ile paylaşamaz 8.Ürünlerin teknik desteği ürünün html, css ve smarty yapısında hata var ise ve kurulumlarda ücretsiz olarak verilir 9.Tasarımsal yerleştirme gibi özel destek istenildiği takdirde Tasarım 17 bu hizmetleri vermek için özel bir ücret uygular 10.Hazır Paket ürünü alan müşterilerin siteleri referans olarak gösterilebilinir. 11. Tasarımlarda yer alan Tasarım 17 logo ve linklerinin kaldırılması yada değiştrilmesi mümkün değildir. 12. Sitedeki hizmetleri alan her müşteri bu şartlara uyacağını kabul etmiş sayılır... Özel Paket ve Seo Sözleşmesi Madde 1 - TARAFLAR Bir taraf İsmetpaşa Mah. Atatürk Cad. Cemil Mandacı Psj. No: 64/U adresinde mukim Kale Kapısı Gazetecilik Matbaacılık Reklam Organizasyon hizmetleri ( Kale Kapısı ) ile diğer taraftan ............................................................................................................................... ................. adresin de mukim ........................................................................ ( kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır ) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır. Madde 2 - KONU İşbu sözleşme MÜŞTERİ'nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının Kale Kapısı tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır. Madde 3 - MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (server) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. Müşterinin talebi durumunda bu hizmet Kale Kapısı tarafından verilecektir. 3.2 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dökümanları tedarik etmek ve Kale Kapısı'na teslim etmekle yükümlüdür. 3.3 MÜŞTERİ, Kale Kapısı tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının Kale Kapısı'na ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılamayacağını beyan ve kabul eder. 3.4 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu Kale Kapısı'nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını beyan ve kabul eder. Madde 4 - Kale Kapısı'nın YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1 Kale Kapısı, MÜŞTERİ'nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla yükümlüdür. 4.2 Kale Kapısı, MÜŞTERİ'ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 48 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. 4.3 Kale Kapısı, MÜŞTERİ için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki değişiklikler (komple tasarım değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder. 4.4 Kale Kapısı, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım değişikliği gerektiren düzeltmeler ve eklentiler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder. Madde 5 - HİZMET SÜRESİ ve BEDELİ 5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1 (bir) yıl olarak belirlenmiştir, süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi ücret mukabilinde uzatılabilir. 5.2 Hizmet bedeli Kale Kapısı tarafından 1 (bir) yıllık ............... TL (Türk Lirası) + KDV olarak belirlenmiştir. 5.3 Hizmet Bedeli'nin %50'si iş başlangıcında, kalan %50'si tasarım sürecinin bitiminde MÜŞTERİ tarafından makbuz karşılığı Kale Kapısı'na ödenecektir. 5.4 Ödemelerin yapılmaması durumunda, Kale Kapısı taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir. Madde 6 - YETKİLİ MAHKEME ve İCRA DAİRELERİ İşbu sözleşmenim uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Çanakkale Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6 (altı) maddeden ve 1 (bir) sayfadan oluşan işbu sözleşme ......./......./....... Tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir. Not : Sitedeki hizmetleri alan her müşteri bu şartlara uyacağını kabul etmiş sayılır...

Powered by WHMCompleteSolution